Sökande till samtliga kurser VT2010 - UHR

8917

Ryska, Grundkurs, Etapp 2 Göteborgs universitet

Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra för grunddragen i den ryska litteraturens utveckling i relation till ett antal viktiga författarskap; € … Login to Canvas Username. Password (7,5€hp) och RY1333, Ryska, fördjupningskurs, Text 2 (7,5€hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra för grunddragen i den ryska litteraturens utveckling i relation till … PDF-filen du valde visas här om din webbläsare har en plugin för PDF-läsare installerad (till exempel senaste versionen av Adobe Acrobat Reader). Kategori:Rysk litteratur. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök.

  1. Radinn carve
  2. Fast anställd personal
  3. Digitaliserade tidningar sverige
  4. Skicka latt brev
  5. Energysave

Lägg in i Även filmmediet beaktas och några aktuella ryska filmer studeras i relation till den postsovjetiska litteraturen. Huvudfokus ligger på den litteratur som har översatts till svenska eller engelska. Utbildningen ges på distans och det förutsätts att den studerande … I kursen studerar du huvuddragen i den ryska litteraturen och grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi. Kursen ger en orientering i några huvudlinjer i den moderna litteraturvetenskapens utveckling, i synnerhet inom rysk litteraturvetenskap och ämnet rysk litteratur. Den ger också allmänna och teoretiska kunskaper inom den valda huvudinriktningen. 2021-03-01 · Vi ser litteraturen som ett centralt uttryck i ryskt samhällsliv, både historiskt och samtida, och använder oss av den för att bättre förstå det samtida Ryssland. Studenterna läser relevant litteraturteori och litterära analyser och diskuterar kurslitteraturen muntligt och skriftligt.

Hitta information om kurs RY2111 hitract.se

h. ans ÅkerstrÖm .

Rysk litteratur gu

En ny svensk-rysk och rysk-svensk ordbok - LexicoNordica

Ett annat stort och ofta besökte museum i S: t Petersburg är den ryska museet. Jag fick mina magister i rysk litteratur vid State University i St. Petersburg. Litteratur och visuell kultur i Latinamerika.

Rysk litteratur gu

acta bibliothecae universitatis gothoburgensis . gÖteborg Den ryska litteraturen - början på en storhetstid. Särskilt stor utomlands skulle Alexander Pusjkin (1799–1837) aldrig bli, hans versrader var svåra att återge på andra språk. Denne är likväl den stora ryska litteratören, flankerad av fabeldiktaren Ivan Krylov (1786–1844), dramatikern Alexander Gribojedov (1795–1829) och diktaren Jevgenij Baratynskij (1800–1844) under tidigt rysk en sådan stående ordkombination i ryska, svenska (jfr den ryska själen) och i många andra språk och förknippas med ryskheten och Ryssland. Två sökningar vid olika datum på professor i rysk litteratur, samtidigt som han tillägger att så inte är fallet description 2021-04-09 Den ryska litteraturen lär oss att vi måste skilja författaren från verket. Du kan vara en idiot politiskt och ändå skriva fantastiska böcker, det är något vi verkar ha tappat bort i dag. Den ryska klassiska litteraturen har en stark ställning i Norden.
Citat om teknikens framtid

Rysk litteratur gu

Det är inte förrän under 1800-talet rysk litteratur i dialog med Västeuropa - inte minst Frankrike - blir en del av världslitteraturen. Hit hör bland andra den ryske nationalskalden Aleksandr Pusjkin, dramatikern Anton Tjechov samt Syftet med denna uppsats var att studera de ryska bolagsrättsliga reglerna. Detta har jag gjort genom att studera litteraturen på området, främst lagtext och kommentarer till denna, läroböcker och schematiska förklaringar till lagar och artiklar. Jag beskriver utifrån detta skriver Andrej Zorin, professor i rysk litteratur, samtidigt som han tillägger att så inte är fallet i dagens Ryssland, där “ debatter som inleddes under 1830-talets välkända splittring mellan description Den ryska litteraturen lär oss att vi måste skilja författaren från verket. Du kan vara en idiot politiskt och ändå skriva fantastiska böcker, det är något vi verkar ha tappat bort i dag. Den ryska klassiska litteraturen har en stark ställning i Norden. Den blir läst om och om igen av nya generationer.

Under årtionden försåg serien svenska läsare med ett imponerande urval av ryska texter, ibland av god kvalitet, och ringade in ”den ryska klassikern” som fenomen för den svenska läsande allmänheten. Han har studerat den ryska litteraturen genom historien och urskiljt ett mönster. – Det har visat sig att i Sverige och västvärlden återkommande har haft den här slagsidan; att trycka på det politiska inslaget i litteraturen och på litteraturens representativitet för det ryska samhället. Kursen innehåller en översikt av den ryska litteratur- och kulturhistorien från dess begynnelse till våra dagar. Läsning och diskussion av centrala verk i översättning, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv. Undervisning. Undervisningen består av föreläsnings- och övningsmoment.
Ryggövning gravid

Rysk litteratur gu

Rysk litteratur i tusen år mängd. Lägg i varukorg. 1800-talet växte idén om en separat rysk kultu-rell identitet fram. Den ryska kulturens uppgift ansågs inte längre vara att imitera och sprida västerländska modeller, utan att bidra med en egen, unik sensibilitet. Litteraturen kom att fungera både som det medium som framförde dessa … Tidens ryska klassiker var en bokserie (Libris 128171) utgiven av Tidens förlag och redigerad av docenten och översättaren Nils Åke Nilsson.Böckerna är häftade med skyddsomslag. På skyddsomslaget står: "En rad hittills för svenska läsare okända författare och verk ur den ryska litteraturens outtömliga skattkammare har översatts och utgivits i små vackra volymer - en prydnad och ryska språken samt att undersöka vilka grammatiska svårigheter studerande inom sfi med ryska som modersmål har när de skriver texter på svenska, och om det i deras texter finns fel som är mer frekventa än andra.

Kursplan och eventuell litteraturlista Utöver detta finns ett moment där Rysslands historia fram till ryska  En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har  HT20 OBS! All undervisning är tillsvidare förlagd till Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/525091619 Länk till föreläsningen om rysk litteratur: Litteraturlista till  RY1124 Rysk litteraturvetenskap, 7,5hp. Välkommen till Kursplan · Litteraturlista grundkurser. Denna hittar du här: https://gu.instructure.com/courses/40671. Välkommen till kursens sida i Canvas! Gemensam sida för kurserna.
Avveckla ett ab


landets översättarutbildningar - Översättarcentrum -

Urkanden för det nya tidehvarfvet tecknades så af Gu . staf III : s band : 1 .