Projekt: Keravan esiopetuksen, perusopetuksen ja nuorten

3838

Tapahtuma: Russareita ja eläviä kuvia - Museot.fi

Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelma. Sanallinen arviointi. Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelman pdf-versio. Perusopetuksen tuntijako. Lisäopetuksen opetussuunnitelma.

  1. Äldreboende stockholm södermalm
  2. Konstanter matte
  3. Offerter målare

Målet för undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en  PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1–2 A1-KIELEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. 13. VUOSILUOKAT 1–2. 13.1 Siirtymä esiopetuksesta  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; Äidinkieli ja kirjallisuus; Svenska och litteratur.

Jaana Häkkinen & Eva-Lotta Skogberg - ppt lataa - SlidePlayer

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti: Vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016. Seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014

Lisäksi koulujen opetussuunnitelmissa tai lukuvuosisuunnitelmissa on kuvattu koulukohtaiset tarkennukset opetuksen järjestämiseksi. ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUT JA ESIOPETUSRYHMÄT aloittavat lukuvuoden 2020-2021 TI 11.8.2020 Lisätiedot: kasvatus- ja opetuspalvelujen toimisto, puh.

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat.
Min kännedom engelska

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti: Vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016. Seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017. Kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018. Yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019. Muiden oppiaineiden opetuksen suunnittelun kivijalkana on Oulun normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 soveltuvin osin.

Kunnan opetussuunnitelmaa täydentävät koulujen lukuvuosisuunnitelmat sekä muut suunnitelmat ja ohjelmat. Tutustu opetusta ohjaaviin suunnitelmiin ja ohjelmiin tarkemmin alla olevien linkkien kautta. Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelma. Sanallinen arviointi. Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelman pdf-versio.
Electrolux eu

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen laatukortit sisältävät kuvausosan, laadun kriteerit ja toimintaa tukevat kysymyk-set. Jokainen laatukortti sisältää kriteereitä sekä opetuksen järjestäjälle että kouluille. Uutena perusopetuksen laatukriteereihin on lisätty myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortit. Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on ollut lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma. Alla olevasta linkistä aukeaa ePerusteiden sivusto, josta kannattaa navigoida vasemmanpuoleisesta valikosta.

Aapiskukko. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen  9.
Finmekanik skruvmejselProjektikortti - Oppimaisema.fi

Opetussuunnitelmien uudistuksella pyritään varmistamaan, että Uudistuvat oppiaineet. Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu edelleen perusopetuslaissa määriteltyihin oppiaineisiin Laaja-alainen 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. perusopetuksen opetussuunnitelma liittää oppilaitosten toiminnan muuhun paikalliseen toi-mintaan saman kohderyhmän oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta sekä sen toteutu- Etusivu Esiopetuksen opetussuunnitelma Perusopetuksen opetussuunnitelma Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Varhaiskasvatus‐suunnitelma Hae Terveystiedon opetussuunnitelma vuosiluokille 7-9: 14.3.2017 § 32 Porin kaupungin perusopetuksen kieliohjelma: 13.12.2016 § 203 Musiikkiluokkien tuntijako: 9.11.2016 § 187: Muutos aiemmin hyväksyttyyn: Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma: 27.9.2016 § 165 Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma: 14.6.2016 § 138 Perusopetuksen opetussuunnitelma Robotiikan opetussuunnitelma luokat 1– 2, 1.8.2019 (Sihy § 106/26.8.2020) Robotiikan opetussuunnitelma vuosiluokille 3 –9, 1.8.2020 (Sihy § 106/26.8.2020) Arviointiliite robotiikan kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan (Sihy § 107/26.8.2020) Laukaan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia Kulttuurinen moninaisuus rikkautena Kestävän elämäntavan välttämättömyys Joensuun seudun perusopetuksen opetussuunnitelma. Luku 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta Joensuun seudulla.