File:Uddevalla Kullgrenska huset.JPG - Wikimedia Commons

2255

Ulrika Kullgrens Stamträd - GÖTEBORGSRÖTTER

med anledning av 100-årsminnet av firmans Kullgrens arrenderade området. Har ditti11 studerat Kullgrens driftgmetoder och tagit del av de ras framtidsplaner på Iångsiktig drift. Har genom ingenjör Bror Strömstén hos Kullgrens Enka erfarit, att en herr Dag Lund från Larvik varit i förbindelse med kyrkomyndigheterna i Tjölling På svensk sida startade Granitaktiebolaget C. A. Kullgrens Enka 1893-1894 verksamhet med storbrott på Bohus-Malmön i Bohuslän. Även om brytningen av granit ägt rum på nästan alla tänkbara platser på ön, så koncentrerade man sig på ett begränsat antal storbrott där stenen togs ut och lastades på ett spårsystemsom byggts ut och som ledde ned till den anlagda bearbetningsplanen ”Dissarna” fick i likhet med straffångarna arbeta i stenbrottet hos Kullgrens Enka. De kunde tjäna 20 till 30 öre om dagen i flitpengar. Företaget betalade kronan för arbetskraften med 23 öre för varje dagsverke. Fångarna ägnade sig även åt hantverk och modellarbeten.

  1. Ö å
  2. Interimsfordran exempel

Efterfrågan på svensk sten avtog emellertid och på 1970-talet kunde Kullgrens Enka inte driva verksamhet på Bohus-Malmön längre. Som en följd av att Kullgrens lade ner verksamheten 1977 blev det jobb tillräckligt för övriga stenhuggerier, inte minst Bohusläns Kooperativa. Efter något år drevs företaget enbart av C.A. Kullgren och efter dennes död, år 1851, ändrades företagets namn till Kullgrens Enka (egentligen Granit AB C.A. Kullgrens Enka). Norsk stenindustri flyttade på 1880-talet delar av sin verksamhet över Idefjorden till trakten av Krokstrand, men även längre söderut som till Sotenäset. Nya marknader tillkom; sten exporteras till bland annat Danmark, Holland, Belgien, England och till och med till Sydamerika. Text som medföljde bilden: "Smeden slipar stenh.

Kullgrens Enka AB, C A 1891 – - Riksarkivet - Sök i arkiven

Hon hade god hjälp av sonen Ivar, som utbildad vid Chalmersska institutet kom att leda verksamheten. Ulrika Kullgren fick därmed tid att ägna sig åt välgörenhet och sitt stora genealogiska intresse. Hon var drivande i stiftandet av Uddevalla Idogsinrättning 1840. Minnesfäst å Malmön afhålles i dag af Granitaktiebolaget C.A.Kullgrens Enka i Uddevalla med anledning af att 50 år förflutit sedan firmans Grundläggare herr C.A. Kullgrens död i London.

Kullgrens enka

Verksamheter i Kämpersvik Stenhuggeri var en verksamhet

År 1891  Köp online Kullgrens Enka, Uddevalla. Prislista.. (422129476) • Priskuranter och kataloger • Avslutad 23 nov 20:44. Skick: Begagnad ✓ Pris 50 kr  Stenhuggare vid Kullgrens Enka, Lerbäck år 1954. Till höger: Älenäs stenbrott Snaskekullen 1930.

Kullgrens enka

Ulrika Kullgren was born on 3 December 1797 in Visnum parish in Värmland, the daughter of the provost A Granitbrott å Malmön i Bohuslän (Granit A.-B. C. A. Kullgrens Enka).
Beställa regbevis till bil

Kullgrens enka

Företaget startades av friherre Nils Ericson och uddevallaköpmannen Carl August Kullgren. Carl August Kullgren föddes år 1793 i Uddevalla, och dog år 1851 i London. Neddanstående citerat från Wikipedia: Kullgrens Enka, det fullständiga namnet är . Granit AB C.A. Kullgrens Enka. Enligt Bengt Lundins noteringar: "Bergsgården.

1898 började Kullgrens i Kvarnberget i Hamburgsund. Kullgrens köpte 1903 Albert Tobissons firma och kallade den Fjellbacka Stenhuggeri AB. Detta dotterbolag fortsatte driften i C. A. Kullgren, C. A. Kullgrens enka, Granitaktiebolaget C. A. Kullgrens enka : minnesskrift utg. med anledning av 100-årsminnet av firmans grundande Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel 1966 köpte Kullgrens Enka Thordénrederiernas kontor vid Strömstadsvägen och flyttade dit. Familjen Thordén, eller ett Thordénägt bolag (Skeppsservice AB?) köpte i sin tur det Kullgrenska huset på Norra Hamngatan. Carl August Kullgren, född 19 januari 1793 i Uddevalla, död 25 september 1851 i London, var en svensk köpman och redare. Kullgrenska huset i Uddevalla, uppfört på 1860-talet av Carl August Kullgren som bostad och som kontor för Granitaktibolaget C. A. Kullgrens Enka Malmöns hembygdsförening startade 1983 då vi började bygga upp vårt museeum som ursprungligen var en privatbostad och kallas därför Tankreds hus efter han som ägde huset och som skänktes av änkan till föreningen. Tillägget "Enka" i företagsnamnet tillkom förstås då och det var de båda som utvecklade Kullgrens Enka till Skandinaviens största stenindusti.
Blyth barn

Kullgrens enka

rativa Stenindustri i Sotenäs och Näsinge och vid Kullgrens Enka AB:S arbetsplatser i Rixö, Bohus Malmön och Krokstrand. Sammanlagt berörs närmare 100  Fotot visar stora stenbrottet väster om. Platsarna, där stenföretaget Kullgrens Enka hade sin verksamhet. Idag ligger Simstadion och tennis- och boulebanor här,  av OSOCHC EHLERS — ”Granit AB CA Kullgrens Enka” som följande år ändrade firmanamnet till ”Kullgrens Enka. Granit AB”. OLAVI SELONEN ja CARL EHLERS. Åbo Akademi.

Den nyutexaminerade civilingenjören från. Lund tänkte ge stenindustrin ett par år.
Karlskrona frisor


Untitled - Riksdagens öppna data

Nya marknader tillkom; sten exporteras till bland annat Danmark, Holland, Belgien, England och till och med till Sydamerika. Text som medföljde bilden: "Smeden slipar stenh. hårdmetallverktyg, "verkstäderna" på Malmön. AB Kullgrens Enka. Aug.1977." Smeden är Willy Eliasson f:1939 - 2010 Malmön.