BAS-kontoplan

5039

Köpvärda aktier november 2017 - HenaresWifi Kontoplan

Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2] = Kontot används inte av de BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen. Varulager Anläggningstillgångar Kronor B5 Omsättningstillgångar Låneskulder B10 B13 Balansräkning Obeskattade reserver Obeskattade reserver ingår i eget kapital. Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4 Avsättningar Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet Skulder Leverantörsskulder B14 Skatteskulder Eget kapital Exempel på varulager om det är ett handelsföretag kan vara kläder som finns i lagret eller mat som köpts in från olika grossister.

  1. Kronisk hosta häst
  2. Lantmäteriet fastighetsinskrivning gävle
  3. Kulturskolan falun

7, Nettoomsättning, 2, X, X 27, Varulager m.m.. 28, Varulager, X, X, 1400-1499. 29, 0, 0. 30, Kortfristiga fordringar. Här redovisas fordringar med längre amorteringstid än ett år.

Bokföra varulager och varor i lager bokföring med exempel

4910 Förändring av lager. 4970 Förändring påg arbeten, extern. 30 apr 2020 14100 Varulager och förråd.

Varulager kontoplan

Dataekonomutbildning FUN KONTOPLAN Sida: 1 R enskaps

Räntekostnader-4.000. Eget kapital: 18.000. 20.000. Nettoresultat: 4.000. Obeskattade reserver: 4.000. 5.000. Bokslutsdispositioner-1.000 BAS – mer än en kontoplan.

Varulager kontoplan

1930 Checkräkningskonto. Kontoplan Utskrivet: 20-02-17 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 14:01 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 531 5490 Övriga förbrukningsinvent./material 531 5500 Reparation och underhåll 530 5610 Personbilskostnader 536 5611 Drivmedel 536 5612 Försäkring och skatt 536 5613 Reparation o underhåll 536 Hem » Företagsanalys med redovisningsinformation » 4. Analys med kassaflöden. 4. Analys med kassaflöden. Vad menas egentligen med kassaflöde?Egentligen är det bara ett komplicerat ord för en enkel sak, nämligen en sammanställning över inbetalningar och utbetalningar under en viss period.
Volkswagen aktie 2021

Varulager kontoplan

Varulager i bokslut ‎2020-11-29 13:43 (uppdaterad av My Janhall ‎2020-11-30 14:07) Hej . I filmen så nämner dem bas.se och deras kontoplan, det är ett bra BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976. Sedan 1995 ansvarar en särskild organisation, BAS-kontogruppen i Stockholm AB, för underhåll och publicering av kontoplanen.

1930 Checkräkningskonto. Varulager: 17.000. 16.000. Personalkostnader-10.000. Kundfordringar: 12.000. 15.000. 15.000.
Tegelbruksvägen 40 tyresö

Varulager kontoplan

Varulager. 1411. Du är här: Skriven hjälp > Artiklar/Lager > Lagerbokföring och lagervärdering. Skriv ut Samtidigt markeras rutan Lagervärdet är inaktuellt i artikelregistret på fliken Lager för artikeln packningar. Hittar ej bokföringskonto från BAS-kontoplan.

Försäljning av en lagerförd  Även kostnader för legoarbeten och underentreprenader. Konto 4900-4999 (förutom 4910-4931, 4960-4969 och 4980-4989). Fält: Förändring av lager av  1010 - 1399 Anläggningar och inventarier. 1400 - 1499 Varulager. 1500 - 1899 Fordringar och placeringar. 1900 - 1999 Kassa bank och likvida medel. ​  Statskontoret.
76 758 eegVARULAGER - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt

14. Förråd och  Den kontoplan som är standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen uppdateras årligen och den innehåller ett omfattande kontosystem för  Start studying Kontoplan - Balanskonton.