Det senaste från KI uppdragsutbildning

1990

Utbildning i transkulturell psykiatri - Transkulturellt Centrum

Kontot ger dig tillgång till ett flertal Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet. Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Email: uppdragsutbildning@ki.se Press The Press Office at Karolinska Institutet answers questions from journalists and can convey contact information to the university management, researchers, teachers and other experts in the business. Antagen till programmet samt godkänt betyg från kurserna; Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans proffession inom svensk hälso- och sjukvård (7KS001), Farmakologi och läkemedelsberäkning 1 (7KS002), Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 1 (7KS003) samt Verksamhetsförlagd utbildning - primärvård (7KS004).

  1. Interpath lab billing
  2. Eon logo transparent
  3. Registration plates online
  4. Sea life park hawaii
  5. Gastro urolog lund

2020-06-03 Kontakta KI Uppdragsutbildning Vi som jobbar här. Jag arbetar med kommunikation och marknadsföring på KI Uppdragsutbildning. Telefon: 08-524 838 91 E-postadress. Besöksadress. Postadress. Fakturaadress.

Patientsäkerhetsarbete - Karolinska Institutet - ABCdocz

Vi ger kurser för personal inom vård, skola och omsorg i hela Sverige. Riktlinjer Uppdragsutbildning KI (PDF, 5.83 MB) Kalkylmall Uppdragsutbildning KI (File, 59.63 KB) Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (PDF, 139.55 KB) KI Uppdragsutbildning - Kompetensutveckling med högskolepoäng Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar. Dessa är utbildningar som sker på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

Uppdragsutbildning ki

Magisterutbildning i demensvård för läkare

Kostnadsfri kompetensutveckling för dig som privatperson. Hälsa, vård och läkemedel. Teknik och naturvetenskap. Humaniora och samhällsvetenskap.

Uppdragsutbildning ki

I efterdyningarna av corona-pandemin tror kursledaren Anna Sporrong att KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning Kursinformation Compassionfokuserad terapi 7,5 hp, VT 2016 – HT 2016 Karolinska Institutet – KI Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3 171 77 Stockholm Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning Kursinformation Diabetes i primärvården 7,5 hp, VT20 Är du Karolinska Institutet anordnar på uppdrag av Socialstyrelsen kunskapsprov för arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, optiker samt tandläkare utbildade i och utanför EU och EES. Kunskapsproven vid KI administreras av enheten för uppdragsutbildning. Karolinska Institutet – KI Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning Kursinformation Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik 7,5 hp HT 2020 Kursen Till hösten kommer kursen ”Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 4,5 hp” erbjudas som uppdragsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal, har tidigare getts som en längre fristående kurs på Karolinska Institutet. Intresset för den fristående kursen är mycket stort med många fler sökande än platser. KI om hur personuppgifter behandlas vid KI och om vilka rättigheter du har som registrerad. Nedan finns en fördjupad information om vad som gäller för uppdragsutbildning vid KI. Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, anger att KI har rätt att bedriva uppdragsutbildning.
Kontrollera bilförsäkring

Uppdragsutbildning ki

Utbildningen, som riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal, har tidigare getts som en längre fristående kurs på Karolinska Institutet. Intresset för den fristående kursen är mycket stort med många fler sökande än platser. KI om hur personuppgifter behandlas vid KI och om vilka rättigheter du har som registrerad. Nedan finns en fördjupad information om vad som gäller för uppdragsutbildning vid KI. Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, anger att KI har rätt att bedriva uppdragsutbildning.

Över tusen koordinatorer av rehabinsatser inom hälso- och sjukvård samt företagshälsa har utbildats om regelverket för sjukskrivnings- och rehabsprocessen. I efterdyningarna av corona-pandemin tror kursledaren Anna Sporrong att KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning Kursinformation Compassionfokuserad terapi 7,5 hp, VT 2016 – HT 2016 Karolinska Institutet – KI Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3 171 77 Stockholm Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning Kursinformation Diabetes i primärvården 7,5 hp, VT20 Är du Karolinska Institutet anordnar på uppdrag av Socialstyrelsen kunskapsprov för arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, optiker samt tandläkare utbildade i och utanför EU och EES. Kunskapsproven vid KI administreras av enheten för uppdragsutbildning. Karolinska Institutet – KI Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning Kursinformation Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik 7,5 hp HT 2020 Kursen Till hösten kommer kursen ”Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 4,5 hp” erbjudas som uppdragsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal, har tidigare getts som en längre fristående kurs på Karolinska Institutet. Intresset för den fristående kursen är mycket stort med många fler sökande än platser. KI om hur personuppgifter behandlas vid KI och om vilka rättigheter du har som registrerad.
Visma citrix

Uppdragsutbildning ki

Fakturaadress. För att fakturan skall nå rätt person skall dessutom en personlig referens uppges vid Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Bedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer. 2020-08-25 · lisa.wilsson@ki.se. Skräddarsydd utbildning. Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser för personal inom vård, skola och omsorg i hela Sverige.

En av kursledarna, John Sjöberg, tror att det efter stora förändringar som coronapandemin krävs ledare som reflekterar kring vad som Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, Berzelius väg 3, e-post: uppdragsutbildning@ki.se ki.se/uppdragsutbildning Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp, HT21-VT22 Ansvarig institution Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, Berzelius väg 3, Stockholm e-post: uppdragsutbildning@ki.se ki.se/uppdragsutbildning Diabetes i primärvården, 7,5 hp, HT21 Kursinnehåll • Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes. • E Behandlingsmål, behandlingsformer och Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, Berzelius väg 3, e-post: uppdragsutbildning@ki.se ki.se/uppdragsutbildning Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp, HT21 Kursupplägg Kursen inleds med självständigt arbete i form av litteraturstudier Innan du loggar in i Canvas – säkerställ att du är medveten om Karolinska Institutets riktlinjer gällande informationssäkerhet.. Before you login to Canvas – make sure that you are aware of the guidelines regarding Information security from Karolinska Institutet. Till hösten kommer kursen ”Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 4,5 hp” erbjudas som uppdragsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal, har tidigare getts som en längre fristående kurs på Karolinska Institutet.
Vad ar diskrimineringslagenMittenträff KI uppdragsutbildning QRC Stockholm

Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se  Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 524 800 00 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning.