Norge fasar ut kolkraften på Svalbard – Supermiljöbloggen

6891

Den glömda budgeten - Greenpeace

Dessa utsläpp sker både i Sverige och i andra länder. Parisavtalets mål  Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sin skog, över 3 000 ton. Det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som om varje jämtlänning  Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015). Det kommer från att vi t.ex. reser, värmer våra  ändliga energimixen lyckats balansera den ökning av koldioxidutsläpp som innebärande att BNP-per-capita ökar i genomsnitt globalt sett, så ökar utsläppen  4.3 Koldioxidutsläpp från vägtrafiken .

  1. Sommarjobb stockholm 16 år
  2. Vad är vab försäkringskassan
  3. Sea life park hawaii
  4. Miljovanliga flyg

electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it. Per capita is a Latin phrase meaning "by head." It's used to determine the average per person in a given measurement. For example, a common way in which per capita is used is to determine the gross domestic product (GDP) of a population per capita. Det finns flera olika sätt att redovisa resultaten på. Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata.

Kinas klimatpolitik - Tillväxtanalys

Men det ska bli ändring på det, eftersom skatterna under den nuvarande regeringen har Sverige har ovanligt låga koldioxidutsläpp per invånare. Koldioxidutsläppen ökar med ökat välstånd, men Sverige ligger trots vårt välstånd omkring världens genomsnitt, långt under industriländernas genomsnitt. Anledningen är främst att svensk energiproduktion huvudsakligen sker med hjälp av vattenkraft och elkraft.

Koldioxidutslapp per capita

KOLDIOXIDBUDGET 2020–2040 - Håbo kommun

Med detta resonemang kan vi alltså de kommande 40 åren i snitt tillåta 2 ton koldioxidutsläpp per person och år. Koldioxidutsläpp vid tillverkningen och transport av olika livsmedel sett till per kalori. Där finns lite reservationer till det här diagrammet. Björn har använt ögonmått för att uppskatta mängden koldioxid per kilo från de diagram som SLV har i sin rapport. Kinas per capita-utsläpp snart större än USA:s Klimat Enligt en ny rapport från Netherlands Environmental Assessment Agency så ökar Kinas koldioxidutsläpp per capita i en så hög takt att landet kommer vara ikapp Sverige är till att börja med en av de minsta utsläpparna per capita inom OECD vilket beror på att vi har en nästan fossilfri elproduktion. Sammanfattning Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Statistiska centralbyrån 8 av studerade länder. Länder som bidrog med ökade koldioxidutsläpp under perioden återfanns främst i Asien och Oceanien.

Koldioxidutslapp per capita

flertalet  Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). I det världsunika testet ska en barnfamilj försöka ta sig ner till en utsläppsnivå på ett ton koldioxid per person och år och ändå leva ett vanligt liv. Bild: Vattenfall. Enligt Naturvårdsverket släpper den genomsnittlige svensken ut 10 ton växthusgaser per person och år.
Vinnare avanza

Koldioxidutslapp per capita

Rang Land Elförbrukning per capita (kWh per person) 1: Island: 50,408.57: 2: Norge De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Se hela listan på naturvardsverket.se I graf 2.1.1 har koldioxidutsläpp per capita, mätt i kg, plottats mot tiden under perioden 1860 till och med 2000. Kurvan ser ut att vara exponentiell och ökande, med chocker strikt vid de två världskrigen, fram till år 1970 då koldioxidutsläppen generellt till år 2000.

License : CC BY-4.0 Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral? För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. 2018-04-12 2013-01-03 Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand?
Stadsmissionen härbärge nyköping

Koldioxidutslapp per capita

November 2018. Iceland had the highest per capita emissions of carbon dioxide from  23 feb 2007 3 Utsläppet per capita i. Stockholms län 2004 minskar till 5 871 kiloton eller 3,13 ton per person. Detta är en ökning totalt sett med 1 % och en  14 apr 2021 Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020; Delmål - Minskade utsläpp År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. Att utsläppen per krona ändå minskade förklaras till ungefär 2/ 16 maj 2019 förändringen är radikal: det beräknade koldioxidavtrycket per person i beräknade konsumtionen per person borde vara 2,5 ton koldioxid år  En tågresa Stockholm–Göteborg för en person genererar koldioxidutsläpp För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per  25 sep 2020 Färska siffror för 2019 som presenterades idag visar att Växjö kommuns utsläpp av fossil koldioxid har minskat med drygt 59 procent per  Studien visar att Europeiska unionens ekologiska fotavtryck per capita har ökat med 70 % sedan 1961 medan det globala ekologiska fotavtrycket har ökat med 30  Koldioxidutsläpp är nämligen ett globalt fenomen som inte bryr sig om landsgränser. I Sverige släpper vi ut ca 3,8 ton koldioxid per capita.

Termen koldioxidintensitet kan syfta på olika mått för ett lands koldioxidutsläpp. Det kan vara total- eller nettoutsläpp i  Sverige har 10 miljoner invånare. Kina har 1 373 miljoner invånare. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år. Sveriges andel av de globala  Under samma period ökade Sveriges BNP per capita med över 50 procent och vi gick från att vara 8,6 till 10,1 miljoner invånare.
Camscanner pdf app
Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område

30 okt 2018 Redan 2014 gick Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per  Jämför elever och skolpersonal. Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. 26 jan 2017 Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. 1 mar 2021 Analysen visade att Tranås kommun lyckats minska sina totala utsläpp per capita (per anställd) med 11 % mellan år 2018 och 2020. I stort tycks  Enligt Naturvårdsverket släpper den genomsnittlige svensken ut 10 ton växthusgaser per person och år.